Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663

 


Informujemy, że Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zostało ponownie otwarte dla zwiedzających.
Prosimy o zapoznanie się z reguleminem zwiedzania
[regulamin zwiedzania muzeum]
 Regulamin zwiedzania muzeum Drukuj Email
wtorek, 02 czerwca 2020 00:00

REGULAMIN POSTEPOWANIA DLA ZWIEDZAJĄCYCH
MUZEUM REGIONALNE W KRASNYMSTAWIE

 

Dotyczący działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2,
wywołującym chorobę COVID-19

Obowiązujący od dnia 2 czerwca 2020 roku

 

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, oprócz respektowania Regulaminu zwiedzania Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, muzeum wprowadza zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, co oznacza.

 1. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracownika Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów porządkowych, minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, w tym kierunków zwiedzania i ograniczenia liczebności Zwiedzających przebywających jednocześnie w danym obiekcie.
 2. Budynek Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie jest ogólnodostępnym budynkiem użyteczności publicznej, w których istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020.697 z dnia 19 kwietnia 2020 roku). Obowiązek nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 3. Przed wejściem do muzeum, należy zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji, dostępnym w widocznym oznakowanym miejscu, oraz zaopatrzyć się w rękawice jednorazowe.
 4. Należy unikać podawania dłoni, dotykania oczu, ust i nosa. Podczas kichania i kaszlu należy zakrywać łokciem lub chusteczką usta i nos, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować płynem do dezynfekcji.
 5. Muzeum może zwiedzać jedynie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zastrzega się prawo do odmowy wpuszczenia na teren muzeum Zwiedzających z objawami infekcji.
 6. W przypadku Zwiedzającego, u którego są widoczne objawy choroby COVID-19, należy niezwłocznie zareagować. O zaistniałej sytuacji pracownik muzeum niezwłocznie informuje Dyrektora Muzeum. O przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownicy muzeum poinformują służby sanitarne, Powiatową Stację Sanitarno ? Epidemiologiczną , tel. 82 576 28 32, a po godzinie 15.00 oraz w weekendy i święta, telefony alarmowe: 500 081 157, 501 527 758 czynne całą dobę.
 7. Muzeum można zwiedzać jedynie indywidualnie, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym (82 576 36 63).
 8. Podczas zwiedzania należy zachować 2-mterowy dystans w stosunku do innych osób. Wyłączone z tego obowiązku są:
  - osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  - osoby, które na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.
 9. W muzeum obowiązuje limit jednocześnie zwiedzających, jest to 8 osób jednocześnie bez udziału przewodnika, nie licząc pracowników obsługi.
 10. W punkcie kasowym mogą jednocześnie przebywać 2 osoby, z zachowaniem bezpiecznej odległości 2 metrów. Rozliczenia gotówkowe należy wykonywać w rękawicach ochronnych.
 11. Dopuszcza się jednoczesne zwiedzanie muzeum przez rodziców i pozostające pod ich opieką dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia. Ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w muzeum nie dotyczy rodzin, pod warunkiem utrzymania wymaganej co najmniej dwumetrowej odległości między Zwiedzającymi. Muzeum nie weryfikuje powyższej informacji - opiera się wyłącznie na oświadczeniu uzyskanym od zainteresowanych zwiedzaniem.
 12. Nie dopuszcza się zwiedzania grupowego z zastrzeżeniem pkt.11.
 13. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną za uszkodzenie eksponatu.
 14. Do odwołania nie będzie udostępniana Zwiedzającym szatnia.
 15. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
  Godziny otwarcia Muzeum dla zwiedzających:
  wtorek - piątek 10.00 - 15.00
  sobota - tymczasowo zamknięta
  niedziela - tymczasowo zamknięta
  poniedziałek i święta - nieczynne
 16. Kasa kończy sprzedaż biletów na 30 minut przed zamknięciem.
 17. Osoby, których stan zdrowia  mógłby narazić na niebezpieczeństwo zachorowania innych zwiedzających, proszone są o pozostanie w domu.
 18. Dodatkowo w muzeum obowiązują następujące zakazy:
  - wnoszenia broni palnej,
  - wnoszenia broni palnej,
  - wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,
  - wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystenta),
  - wnoszenia okryć wierzchnich,
  - dotykania eksponatów, 6.jedzenia i picia,
  - zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
  - prowadzenia rozmów telefonicznych,
  - dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz
  - siadania na meblach,
  - ślizgania się po posadzkach,
  - fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania,
  - fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy na salach ekspozycyjnych,
  - palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 19. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2019/2020 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy