Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663

 


Informujemy, że Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zostało ponownie otwarte dla zwiedzających.
Prosimy o zapoznanie się z reguleminem zwiedzania
[regulamin zwiedzania muzeum]
 Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2019/2020 Drukuj Email
poniedziałek, 02 września 2019 00:00

Od września 2019 r. do czerwca 2020 r. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oferuje możliwość udziału młodzieży szkolnej w lekcjach muzealnych. Czas trwania każdej z nich planowany jest od 45 do 60 minut, a grupa biorąca w niej udział nie może przekroczyć 35 osób.

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach i ma na celu popularyzację archeologii, historii i etnografii oraz poszerzenie wiedzy uczniów.

 

Tematy proponowane na rok szkolny 2019/2020


ARCHEOLOGIA

1. Muzeum od kuchni.

2. Spotkanie z archeologią - małe wykopaliska.

3. Dzień z życia Indiany Jonesa, czyli tajniki zawodu archeologa.

4. Historia gliną pisana, czyli opowieść o starożytnej ceramice.

5. Jak upolować mamuta, czyli życie codzienne w epoce kamienia.

6. Człowiek epoki kamienia - dzikus czy mistrz sztuki przetrwania.

7. Podróż w dawne czasy - pradzieje Krasnegostawu i okolic.

8. Pogańskie przedmioty kultu i chrześcijańskie symbole.

9. Archeologia średniowiecznych uciech. Gry i zabawy na przestrzeni wieków.

10. Rewolucja neolityczna i jej następstwa.

11. Najbardziej przerażające odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich.

12. Starożytne i nowożytne rzemiosła.

13. Życie w średniowiecznym grodzie / mieście.

14. Od muszli do szmaragdu, czyli o starożytnych ozdobach.

15. Skarby ukryte w ziemi. Metody pozyskiwania zabytków archeologicznych.

16. Rozwój przestrzenny Krasnegostawu w świetle źródeł archiwalnych i dotychczasowych badań archeologicznych.

17. Archeologia jako teatr bez aktorów czyli czym zajmują się archeolodzy.


ETNOGRAFIA

1. Swój obcy - o postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej

2. Jak motoryzacja zbudowała Stany Zjednoczone

3. O wierzeniach demonicznych w kulturze ludowej

4. Obrzędy i zwyczaje doroczne.

5. Dawne wierzenia Słowian.


HISTORIA

1. Wczesne średniowiecze w obszarze dzisiejszego powiatu krasnostawskiego jako część historii Słowian.

2. Podziemia krasnostawskie i historia, której nie ma.

3. Krasnystaw jako przykład miasta lokowanego na prawie niemieckim.

4. Krasnostawski zamek, przeszłość zapomniana i zapominana.

5. Stanisław Bojarczuk chłopski Petrarka. Poeta, który pasał krowy.

6. Sekta Frankistów i rabini z Wojsławic - ciemna karta Krasnegostawu.

7. Tajemnice Ariańskiego Wzgórza w Krynicy pow. Krasnystaw.

8. Historia Krasnegostawu i okolic XIV-XX w.

9. Dzieje rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej.

10. Krasnystaw czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVIII w.

11. Działalność zakonów Augustianów i Jezuitów na terenie Krasnegostawu od średniowiecza do XIX w.

12. Ziemiaństwo powiatu krasnostawskiego od średniowiecza do połowy XX w.

13. Krasnystaw w okresie zaborów (wojny napoleońskie, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe).

14. Powiat krasnostawski w okresie I wojny światowej.

15. Powiat krasnostawski w okresie międzywojennym.

16. Ruchy społeczne i partie polityczne w okresie międzywojennym na terenie powiatu krasnostawskiego.

17. Powiat krasnostawski w okresie II wojny światowej (życie codzienne i działalność konspiracyjna).

18. Działalność podziemia niepodległościowego w powiecie krasnostawskim w latach 1944-1956.

19. Pieniądz na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności.

20. Broń biała XIX-XX wieku w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

21. Orzeł Biały od średniowiecza do współczesności w zbiorach Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

22. Krasnystaw i okolice na dziewiętnastowiecznych mapach topograficznych pułkownika Antona Mayera von Heldensfelda.

23. Najciekawsze zabytki sakralne powiatu krasnostawskiego.

24. Dwory i pałace powiatu krasnostawskiego.


SZTUKA

1. Historia malarstwa od pradziejów do współczesności

2. Portret trumienny jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu - rytuał Pompa Funebris.

3. Powstanie i historia budynku dawnego kolegium jezuickiego w Krasnymstawie ? siedziby muzeum.

4. Salon XVIII - pocz. XX w. - wyposażenie domu mieszczańskiego.

5. Techniki graficzne na przykładzie zbioru graficznego Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

6. Techniki złotnicze na przykładzie zbioru rzemiosła artystycznego Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie

7. Wizja powstania listopadowego według Artura Grottgera na podstawie teki "Polonia"

8. Sztuka w służbie systemów totalitarnych - malarstwo, rzeźba, architektura w dobie III Rzeszy i Socrealizmu.

9. Polskie malarstwo symboliczne na przykładzie twórczości Jacka Malczewskiego, Wlastimila Hofmana, Witolda Wojtkiewicza i Władysława Ślewińskiego.

10. Powidok Władysława Strzemińskiego - życie, twórczość, manifest.

11. Chaos przeciw harmonii - siły zła i siły dobra w sztuce.

12. O portretach rodziny fundatorów kolegium jezuickiego? obecnej siedziby muzeum + poszukiwanie portretów.

13. Style w malarstwie od początku XX wieku + warsztaty plastyczne.

14. Jak ślimak pokonał rycerza? O zwierzętach mniej i bardziej fantastycznych w średniowiecznych miniaturach.

15. Czym jest ikona i dlaczego się ją pisze a nie maluje? + warsztaty plastyczne.

 

Lekcje muzealne mogą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały rok szkolny i realizowane według kolejności napływania.

Udział w zajęciach warsztatowych - 5 zł./os. Pozostałe lekcje muzealne - udział bezpłatny.


Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnej na inny temat niż zaproponowane powyżej.


 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2019/2020 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy